Tomografia 3d

Badanie to umożliwia analizę anatomicznych trójwymiarowych zdjęć bezpośrednio na ekranie komputera.
Zastosowanie badania tomograficznego daje lekarzowi pełną gamę zastosowań:
• W implantologii dokładnie obrazuje rzeczywisty stan uzębienia pacjenta,
• W endodoncji pozwala na szczegółową analizę anatomii korzenia(zagięcia, długość, liczba korzeni, pęknięcia),
ułatwia ustalenie przyczyn niepowodzenia leczenia kanałowego,
• W chirurgii pozwala na precyzyjne przygotowanie się do zabiegu,
• W ortodoncji pozwala na precyzyjne zaplanowanie leczenia.

pantomograf

Jakość w rozsądnej cenie

Dzięki wyposażeniu naszej placówki w tomograf obrazowanie 3D jest teraz dostępne dla Państwa.
Pozwala ono zaoszczędzić czas, podnieść poziom świadczonych usług oraz poprawić poziom komunikacji z pacjentem.
Dzięki przystępnej cenie obrazowanie 3D jest już w Twoim zasięgu! Dzięki niskiej dawce promieniowania jest ono bezpieczne w stosowaniu.

Zalety wycinkowego obrazowania 3D wysokiej rozdzielczości

Jednymi z wielu zalet obrazowania 3D jest możliwość fragmentarycznego wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu można dostrzec najdrobniejsze szczegóły, co czyni system idealnym do większości zastosowań w stomatologii,
nawet tak wymagających jak endodoncja czy periodontologia.

Bezpieczeństwo obrazowania 3D

Wycinkowe obrazowanie ogranicza się do zadanego obszaru przy jednoczesnym zachowaniu radiologicznej
zasady ALARA (As Low as Reasonably Achievable). Średnia dostarczana dawka w przypadku pojedynczego badania 3D
wykonanego przy użyciu systemu Kodak 9000 to jeden do trzech dni promieniowania tła – czyli ekspozycji,
którą każdy z nas otrzymuje ze źródeł naturalnych. Stanowi to dziesięć do trzydziestu razy mniejszą dawkę niż w przypadku konkurencyjnych systemów. Reasumując: fragmentaryczne obrazowanie zapewnia nie tylko najwyższą precyzję zdjęcia tomograficznego,
lecz również lepszą ochronę pacjentów.

 

 

Dawka efektywna

μ Sv

Odpowiadająca ilości dni promieniowania tła

(2400 μSv/rok)

Cyfrowe obrazowanie pantomograficzne 7 do 22 1 do 3 dni
Badanie 3D wykonane przy użyciu systemy Kodak 9000 3D 5 do 19 1 do 3 dni
Badanie 3d wykonane przy użyciu konkurencyjnych systemów ** 68 do 600 10 do 91 dni

 

Tomografia 3D daje nowe możliwości diagnozowania struktur zębowych oraz zmian patologicznych. Dzięki niej jestetśmy w stanie oglądać dowolne przekroje obrazowanych tkanek  uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Wszystkie pomiary są rzeczywiste i wykonywane z niespotykaną dokładnością 76 μm w skali 1:1. Trójwymiarowa rekonstrukcja pozwala na szybką ocenę stanu i niezaprzeczalnie ułatwia efektywną diagnostykę.

Jak wykonuje się badanie tomograficzne

Badanie rozpoczyna się od weryfikacji danych zawartych w skierowaniu na badanie RTG. Oprogramowanie do pobierania obrazów wymaga wprowadzenia danych pacjenta (nazwisko, imię, data urodzenia, PESEL) oraz parametrów tej procedury diagnostycznej (rodzaj badania i rozdzielczość).

W technice 3D wiązka promieniowania ma kształt stożka i naświetla badaną część ciała (nie powierzchnię) podczas pojedynczego (a nie wielokrotnego) obrotu wokół jego głowy. Standardowy walec ma wysokość i średnicę kilku centymetrów, natomiast rozdzielczość zwykle poniżej 0,5 mm.
Parametry te ustala się przed pozycjonowaniem pacjenta i po przeprowadzeniu badania nie można ich zmienić,
dlatego powinny być one określone przez lekarza kierującego. Dane są zapisywane w formacie DICOM.
Podstawowe badanie 3D ma rozmiar około 200 MB i jest zapisywane na płycie CD wraz z przeglądarką do zdjęć.